پیش نیاز دوره: ICDL

 

معرفی دوره:

آموزش دوره sharepoint یک Plat Form تحتweb  می باشد که با قابلیت های مدیریت محتوا و مستندات، مدیریت ارتباطات سازمانی، ایجاد سایت و تولید و نمایش داشبوردهای مدیریتی که دارای محیطی با قابلیت توسعه و سفارشی نمودن است.

هدف دوره:

برای ساختن اتوماسیون های مختلف، share های ساده از طریق web و رابط بین کاربر و data base.

سرفصل:

1.معرفی
2.نصب وراه اندازی
3.مفهوم وکار با web application
4.مفهوم و کار با site collection
5.مفهوم فایل در share point
6.مفهوم content type
7.مدیریت search
8. مدیریت authentication
9. backup &recovery
10.فارسی سازی