تعریف دوره

CCNA security دانش و مهارتهای لازم برای امنیت شبکه های سیسکو می باشد. با این مدرک متخصص شبکه تمام مهارت های لازمه برای ایجاد یک زیر ساخت امن، شناخت تهدیدات و نقاط ضعف شبکه، کاهش تهدیدات را فرا می گیرد.
 کتاب آموزشی دوره CCNA security تاکیدی بر فن آوری های هسته امنیتی، نصب و راه اندازی، عیب یابی و نظارت بر دستگاه های شبکه برای حفظ صداقت، محرمانه بودن و در دسترس بودن داده ها و دستگاه ها، و مهارت در فن آوری است که سیسکو در ساختار امنیتی آن  استفاده می کند، است.
در این دوره تکنولوژی و مفاهیم امنیت و نحوه امن سازی شبکه برای جلوگیری از نفوذ با استفاده از انواع سوئیچ و روترهای سیسکو به دانشجویان آموزش داده خواهد شد. در پایان این کتاب شما قادر به شناسایی نقاط آسیب پذیر شبکه از نظر امنیتی، رفع آن و جلوگیری از نفوذ خواهید بود

لیست سرفصل های آموزشی بر اساس کتاب CCNA Security

1.0 Security Concepts
1.1  Common security principles
1.2 Common security threats
1.3 Cryptography concepts
1.4 Describe network topologies

2.0 Secure Access
2.1  Secure management
2.2 AAA concepts
2.3 802.1X authentication
2.4 BYOD

3.0 VPN
3.1  VPN concepts
3.2 Remote access VPN
3.3 Site-to-site VPN

4.0 Secure Routing and Switching
4.1 Security on Cisco routers
4.2 Securing routing protocols
4.3 Securing the control plane
4.4 Common Layer 2 attacks
4.5 Mitigation procedures
4.6 VLAN security

5.0 Cisco Firewall Technologies
5.1  Describe operational strengths and weaknesses of the different firewall technologies
5.2 Compare stateful vs. stateless firewalls
5.3 Implement NAT on Cisco ASA 9.x
5.4 Implement zone-based firewall
5.5 Firewall features on the Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) 9.x

6.0 IPS
6.1 Describe IPS deployment considerations
6.2 Describe IPS technologies

7.0 Content and Endpoint Security
7.1  Describe mitigation technology for email-based threats
7.2 Describe mitigation technology for web-based threats
7.3  Describe mitigation technology for endpoint threats