تعریف دوره :
دوره CCNP شاخه R&S بیانگر توانایی افراد در طراحی،پیاده سازی و بررسی صحت پیاده سازی و عیب یابی شبکه های LAN و WAN در سطح Enterprise می باشد.
در این دوره مطالب پروتکل های مسیریابی مانند OSPF،EIGRP و BGP در شبکه های مبتنی بر IPv4 و IPV6 در سطح بالاتری از دوره قبل یعنی دوره CCNA مورد بحث و بررسی قرار می گیرند و وارد سناریوهای پیچیده ای می شویم که می توانند تمامی این پروتکل ها را در کنار یکدیگر داشته باشند. نگاه به تهدیدات موجود در شبکه ها و روش مقابله با آنها توسط ابزارها و تکنیک های امنیتی موجود برروی روترها و سوئیچ ها از سایر مطالب آموزش این دوره است.مفهوم Redundancy در سطح تجهیزات و Gateway از مسائلی است که تسلط به مفاهیم و نحوه پیاده سازی آنها برای افراد متخصص شبکه نیاز است که با گذراندن این دوره، این امر دست یافتنی است.سرویس های مختلف شبکه مانند SNMP،NTP،DHCPو... با رعایت موارد امنیتی برروی روتر ها و سوئیچ ها پیاده سازی می شوند.سرفصل آموزشی این دوره بر اساس IOS 15 می باشد.

تعریف دوره CCNP از دیدگاه عصر شبکه:
تفاوت اصلی برگزاری این دوره در عصر شبکه با سایر موسسات در ترکیب سه دوره Route،Switch و TSHOOT با یکدیگرمی باشد بطوریکه دانشجویانی که این دوره را با موفقیت بگذرانند در شبکه های مختلفی که در آینده کاری با آن مواجه می شوند مسلط تر نسبت به سایرین عمل کرده و خود را نسبت به دیگران                حرفه ای تر یافته و  همچنین مجوز شرکت در دوره CCIE LAB که بالاترین دوره ی این شاخه می باشد را دریافت می کنند. پیاده سازی سناریوها برروی CCIE Rack توسط استاد و تمرین دانشجویان با همین روش این نوید را به شرکت کنندگان می دهد که هدف، برگزاری صرف یک دوره نیست بلکه افزایش توانایی افراد در کنار آماده سازی آنها برای شرکت در دوره CCIE می باشد. برای تسلط بیشتر دانشجویان به مطالب پس از اتمام هر مبحث درسی یک جلسه تمرین تکمیلی در قالب یک سناریو برای آن مبحث در نظر گرفته شده است که این جلسه با حضور ، نظارت و راهنمایی استاد، همراه است.

 برای کسب مدرک بین المللی این دوره گذراندن کد آزمونهای 300-101  و 300-115 و 300-135 الزامیست و پیش نیاز آن مدرک دوره CCNA R&S V3 می باشد.

مزایای دوره:

پس از گذراندن این دوره دانشجو می تواند:

 • در طراحی های شبکه مبتنی بر روترها و سوئیچ های شرکت سیسکو طرح بهینه ای را پیشنهاد دهد.
 • قدرت عیب یابی و رفع مشکلات پیچیده در شبکه های Enterprise
 • شبکه های آتی را که مبتنی بر IPv6 هستند راه اندازی و نگهداری نماید.
 • شبکه های سوئیچینگ را بهینه سازی کرده و از انتشار ترافیک های بیهوده در شبکه جلوگیری نماید.
 • با تسلط به ابزار ها و تکنیک های یاد گرفته شده در طول دوره، مهندسی ترافیک انجام دهد.
 • امنیت سرور های موجود در سازمان را با رعایت موارد امنیتی و پیاده سازی روش های امن برروی سوئیچ ،در سطح شبکه تضمین نماید.
 • امکان شرکت در آزمون بین المللی و دریافت مدرک سیسکو
 • کسب فرصت های شغلی بهتر با توجه به تخصص فرا گرفته شده

مشاغل دوره:
فارغ التحصیلان این دوره می توانند  در اکثر شرکت های سرویس دهنده اینترنتی بزرگ در واحد Core Network به عنوان کارشناس ارشد شبکه مشغول به کار شوند. در پروژه های زیر ساخت شبکه افرادی که مدرک CCNP دارند می توانند به عنوان فرد تاثیر گذاری در کنار سایر متخصصین مانند متخصصین امنیت همکاری نمایند.

سرفصل دوره CCNP به صورت زیر میباشد :

 

 

CCNP Routing and Switching 300-101,300-115,300-135”

Course Duration:
        “120 Hours”
Course Syllabus:

Designing Campus Networks

 •  Hierarchical Network Design
 •  Modular Network Design
 •  Layer 2 Switch Operation
 •  Multilayer Switch Operation
 •  Tables Used in Switching
 •  Managing Switching Tables
 •  Ethernet Concepts
 •  Connecting Switches and Devices
 •  Discovering Connected Devices
 •  Using Power over Ethernet

 Building a Campus Network

 •  Virtual LANs
 •  VLAN Trunks
 •  VLAN Trunk Configuration
 •  Troubleshooting VLANs and Trunks
 •  Voice VLANs
 •  Wireless VLANs
 •  VLAN Trunking Protocol
 •  VTP Configuration
 •  VTP Pruning
 •  Troubleshooting VTP

 Fundamental Routing Concepts

 •  Routing Protocol Fundamentals
 •  Network Technology Fundamentals
 •  TCP/IP Fundamentals
 •  Network Migration Strategies
 •  Remote Connectivity Overview
 •  MPLS VPNGRE
 •   GRE
 •  DMVPN
 •   DMVPNs
 •  Multipoint GRE
 •  NHRP
 •  IPsec

IGP Routing Protocols

 •  Global Unicast Addressing, Routing, and Subnetting
 •  IPv6 Global Unicast Address Assignment
 •  Survey of IPv6 Addressing
 •  Configuring IPv6 Addresses on Cisco Routers
 •  RIP Next Generation (RIPng)
 •  EIGRP Fundamentals
 •  EIGRP Neighborships
 •  Neighborships over WANs
 •  Building the EIGRP Topology Table
 •  Building the IP Routing Table
 •  Optimizing EIGRP Convergence
 •  Route Filtering
 •  Route Summarization
 •  Default Routes
 •  EIGRP for IPv6
 •  Named EIGRP
 •  OSPF Review
 •  OSPF Neighbors and Adjacencies on LANs
 •  OSPF Neighbors and Adjacencies on WANs
 •  Virtual Links
 •  LSAs and the OSPF Link-State Database
 •  The Database Exchange Process
 •  Choosing the Best Internal OSPF Routes
 •  Route Filtering
 •  Route Summarization
 •  Default Routes and Stub Areas
 •  OSPF version 3

Route Redistribution and Selection

 •  Route Redistribution Basics
 •  Redistribution in EIGRP
 •  Redistribution in OSPF
 •  Redistribution with Route Maps and Distribution Lists Issues with Multiple Redistribution Points
 •  Cisco Express Forwarding
 •   Cisco Express Forwarding (CEF).
 •  Policy-Based Routing
 •  IP Service-Level Agreement
 •  VRF-Lite

Internet Connectivity

 •  Provider Assigned IPv4 Addresses
 •  NAT
 •  The Basics of Internet Routing and Addressing
 •  Introduction to BGP
 •  Outbound Routing Toward the Internet
 •  External BGP for Enterprises
 •  Verifying the BGP Table
 •  Injecting Routes into BGP for Advertisement to the ISPs
 •  Internal BGP Between Internet-Connected Routers
 •  Avoiding Routing Loops When Forwarding Toward the Internet
 •  Route Filtering and Clearing BGP Peers
 •  BGP Path Attributes and Best Path Algorithm
 •  Influencing an Enterprise’s Outbound Routes
 •  Influencing an Enterprise’s Inbound Routes with MED
 •  IPv6 Internet Connections
 •  BGP Support for IPv6

Working with Redundant Links

 •  IEEE 802.1D Overview
 •  Types of STP
 •  STP Root Bridge
 •  Spanning-Tree Customization
 •  Tuning Spanning-Tree Convergence
 •  Redundant Link Convergence
 •  Monitoring STP
 •  Protecting Against Unexpected BPDUs
 •  Protecting Against Sudden Loss of BPDUs
 •  Using BPDU Filtering to Disable STP on a Port
 •  Troubleshooting STP Protection
 •  Rapid Spanning Tree Protocol
 •  Multiple Spanning Tree Protocol
 •  Switch Port Aggregation with EtherChannel
 •  EtherChannel Negotiation Protocols
 •  EtherChannel Configuration
 •  Troubleshooting an EtherChannel

Multilayer Switching

 •  Inter-VLAN Routing
 •  Multilayer Switching with CEF
 •  Verifying Multilayer Switching
 •  Configuring an IPv4 DHCP Server
 •  Configuring DHCP to Support IPv6

Monitoring Campus Networks

 •  Syslog Messages
 •  Adding Time Stamps to Syslog Messages
 •  SNMP Overview
 •  Configuring SNMP
 •  IP SLA Overview
 •  Configuring IP SLA
 •  Using IP SLA
 •  Using Local SPAN
 •  Using Remote SPAN
 •  Managing SPAN Sessions

 Implementing High Availability

 •  Leveraging Logical Switches
 •  Supervisor and Route Processor Redundancy
 •  Hot Standby Routing Protocol (HSRP)
 •  Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP)
 •  Gateway Load Balancing Protocol (GLBP)

Securing Switched Networks

 •  Port Security
 •  Port-Based Authentication
 •  Using Storm Control
 •  Best Practices for Securing Switches
 •  VLAN Access Lists
 •  Private VLANs
 •  Securing VLAN Trunks
 •  DHCP Snooping
 •  IP Source Guard
 •  Dynamic ARP Inspection
 •  Configuring Authentication
 •  Configuring Authorization
 •  Configuring Accounting

Router and Routing Security

 •  Elements of a Router Security Policy
 •  Access Control Lists
 •  Management Plane Security
 •  Authentication Methods
 •  EIGRP Authentication
 •  OSPF Authentication
 •  BGP Authentication