سرفصل :

 1. نصب و راه اندازی Elastix
 2. نصب الستیکس ، آموزش منو و زیر منو ها
 3. آشنایی با لینوکس برای مدیریت الستیکس
 4. تعریف داخلی و صندوق صوتی و آموزش تنظیمات IP Phone و Softphone ها
 5. نحوه ارتباط و کار با کارت شهری و همچنین Gateway های شهری
 6. آموزش منوهای Freepbx
 7. آموزش پیشرفته Elastix
 8. راه اندازی ترانک بین دو الستیکس و همچنین بین الستیکس و CME
 9. آموزش تنظیمات و مفاهیم Inbound and outbound Routing و DID
 10. تعریف IVR و Announcement
 11. بررسی پروتکل های SIP,IAX
 12. تعريف صف و آموزش ويژگي‌هاي پيشرفته‌ آن
 13. آموزش Ring Group , Follow Me , Call Back , DISA , Call Park