آموزش دوره MCSA2012

MCSA2012 (70-410)

  اولین دوره از 3 دوره رسمی مایکروسافت به نام Installing and Configuring Windows Server 2012  جهت  نصب و پیکربندی ویندوز سرور 2012 و سرویسهای وابسته به آن است . تمرکزاصلی این دوره برای مدیر شبکه در نصب و راه اندازی سرویس اکتیودایرکتوری و نیزتمرکز بیشتر بر روی سرویس های درون شبکه ای مبتنی بر سرور 2012 مایکروسافت می باشد

Module 1: Install and Configure Windows Server 2012.    
Module 2: Describe AD DS infrastructure, and install and configure domain controllers.
Module 3: Manage AD DS objects.
Module 4: Automate AD DS administration.
Module 5: Describe Internet Protocol Version 4 (IPv4) addressing.

دانلود سرفصل دوره MCSA2012 (70-410)

MCSA2012 (70-411)
دومین دوره از آموزش   MCSA2012 بنام  Installing and Configuring Windows Server 2012  جهت  نصب و پیکربندی ویندوز سرور 2012 و سرویسهای وابسته به آن است. از جمله اهداف این دوره تمرکز بر روی مهارت های مدیر شبکه است و تسلط بر خدماتی مانند مدیریت کاربر و گروه، دسترسی به شبکه، و امنیت داده ها میباشد.

Module 1: Implement a Group Policy infrastructure
Module 2: Manage user desktops with Group Policy
Module 3: Manage user and service accounts
Module 4: Maintain Active Directory Domain Services (AD DS)
 

دانلود سرفصل دوره MCSA2012 (70-411)

 

MCSA2012 (70-412)
بخش سوم از آموزش MCSA2012 بنام  Installing and Configuring Windows Server  2012 Services  می باشد ، که دانش لازم و مهارت کافی برای اداره زیرساخت یک محیط سازمانی بر مبنای ویندوز سرور 2012 است. عبور از این امتحان و دو دوره گذشته  تاییدی می باشد بر انتخاب  کردن یک شخص با توانایی بالا برای پیکربندی پیشرفته جهت استقرار، مدیریت، و حفظ و نگهداری شبکه  توسط یک سیستم عامل سرور 2012.

Module 1: Implement advanced network services.
Module 2: Implement advanced file services.
Module 3: Implement Dynamic Access Control.
Module 4: Implement network load balancing (NLB).

دانلود سرفصل دوره MCSA2012 (70-412)