MCSE: Server Infrastructure

Solutions Expert

آموزش MCSE یک استاندارد شناخته شده جهانی برای متخصصین IT می باشد.

مدرک Microsoft Certified Solutions Expert ) MCSE) تایید می کند که شما دارای مهارت های لازم برای نگهداری(راهبری) یک Data Center بسیار کارآ و مدرن می باشید. علاوه بر آن در Identity Management(مدیریت هویت), Systems Management (مدیریت سیستم ها), Virtualization (مجازی سازی) , Storage , Networking دارای تجربه می باشید. جهت دریافت مدرک MCSE دوره های آموزشی و آزمون های زیر را باید با موفقیت بگذرانید:

 

امتحانات اجباری

امتحانات اختیاری

نام دوره

شماره

410

410

Installing and Configuring Windows Server 2012

1

411

411

Administering Windows Server 2012

2

412

412

Configuring Advanced Windows Server 2012 Services

3

413

413

Designing and Implementing a Server Infrastructure

4

414

414

Implementing an Advanced Server Infrastructure

5

 

 

 MCSE: Desktop Infrastructure
Solutions Expert

مدرک MCSE یک استاندارد شناخته شده جهانی برای متخصصین IT می باشد. مدرک MCSE: Desktop Infrastructure  تایید می کند که شما دارای مهارت های Desktop Virtualization, سرویس های مربوط به Remote Desktopو Application Virtualization می باشید. همچنین بیانگر این ادعاست که شما می توانید Desktop ها و Device هایی را که امکان دسترسی از راه دور به آنها وجود دارد را پیاده سازی و مدیریت نمایید, علاوه بر آن توان امن کردن و سازگاری آن را دارا هستید. جهت دریافت مدرک MCSE دوره های آموزشی و آزمون های زیر را باید با موفقیت بگذرانید:

امتحانات اجباری

امتحانات اختیاری

نام دوره

شماره

411

411

Installing and Configuring Windows Server 2012

1

412

412

Administering Windows Server 2012

2

413

413

Configuring Advanced Windows Server 2012 Services

3

415

415

Implementing a Desktop Infrastructure

4

416

416

Implementing Desktop Application Environments

5