آموزش میکروتیک، مهندسی وایرلس وشبکه های بیسیم (MTCWE)  

شرکت کنندگان دردوره MTCWE:

در این دوره آموزشیMTCWEعموما کارشناسان ، مدیران فنی ، مهندسان شبکه میباشند که علاقه مند به آشنایی با ارتباطات بیسیم و وایرلس بصورت پیشرفته با استفاده از تجهیزات میکروتیک را دارند

پس گذراندن دوره :MTCWE
آشنایی کلی و حرفه ایی با پروتکل های وایرلس و ارتباطات وایرلس در سطح شبکه و برقراری ارتباطات صحیح به همراه سرویس های موجود در سرفصل آموزشی این دوره را می آموزند .آشنایی افراد با چگونگی طراحی ، پیاده سازی ، عیب یابی و رفع عیب در سرویس ها و عملکرد آنها در شبکه های مبتنی بر میکروتیک میباشد . 

پیشنیاز دورهMTCWE گذراندن دوره MTCNA
 
خلاصه سر فصل دوره
آشنایی و نصب سخت افزارهای وایرلس  Wireless Installations
Wireless routers-
RouterBoard Hardware-
Wireless cards-
-Antenna types
آشنایی با مفاهیم و استاندارد های وایرلس  Wireless Standard