در این دوره، روشهای آزمون امنیت سیستم های وایرلس و نیز روشهای مقابله با آن بررسی میشود .

مخاطبین دوره:کارشناسان وایرلس ، متخصصین امنیت شبکه و مدیران امنیت اطلاعات

(OSWP-WIFU) (Offensive Security Wireless Professional)
Introduction of Kali Linux and BT
Update BT Tools
Wireless TX
Discovering Aps
Bypass MAC Address Filters
Breaking WPA
Rogue AP
Attack on Wireless
MITM Attack
Scanning