.

لوح تقدیر چهارمین دوره اجلاس سراسری

رضایتمندی مشتری

  لوح تقدیر نمایشگاه بین المللی آموزش و خدمات آموزشی   لوح تقدیر کنفرانس فناوری های برند سازی    
   
لوح تقدیر نمایشگاه بین المللی الکامپ 2014       گواهینامه همایش ملی کسب و کار