مطابق با مصوبات شوراي سیاست گذاری آموزشگاه مهندسی عصر شبکه به دانشپذيران نيز تخفيف داده شود، براساس دستورالعمل گروه‌هاي ديگري نيز مشمول تخفيف شوند.         
 

ردیف

نوع تخفیف

درصد تخفیف

مدارک لازم

1

خانواده های محترم شهدا، جانبازان و ازادگان

20%

(کپی کارت جانبازی و معرفی نامه از بنیاد شهید و کپی شناسنامه دانشجو)

2

خانواده محترم فرهنگیان و اعضای هئیت علمی (ITIC )

10%

(کپی فیش، حکم با کارت فرهنگیان و کپی شناسنامه دانشجو)

3

مدال آوران المپیاد علمی

10%

(کپی حکم بین المللی، کشوری، استانی و خوارزمی)

4

ورزشکاران مدال آوران بین المللی، اسنانی و کشوری

5%

(کپی حکم قهرمانی)

5

پرسنل و خانواده محترم نیروی انتظامی

10%

(معرفی نامه از موسسه خدمات علمی، اموزشی ناجا، کپی کارت شناسایی)

6

دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی و فارغ التحصیلان دانشگاه ازاد

10%

کارت دانشجویی معتبر یا گواهی اشتغال به تحصیل، کپی مدرک فارغ التحصیلی)

7

دانشجویان مرتبط سایر دانشگاه ها

10%

(کارت دانشجویی معتبر یا گواهی اشتغال به تحصیل)

8

 

خانواده های تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و سایر مراکز بهزیستی رسمی

10%

(معرفی نامه یا کارت بهزیستی معتبر)

9

دانشجویان نفر اول هر دوره با شرط کسب نمره 90

30%

(نفر اول در کلاس)

10

متقاضیان دوره CCNP

10%

(صرفا برای دانشجویان عصرشبکه CCNA

11

بازنشستگان کشوری و لشکری

10%

(کپی شناسنامه دانشجو و کارت با حکم بازنشستگی پدر یا مادر و کپی شناسنامه)

12

 

متقاضیان دوره ICDL1  و ICDL 2

10%

(صرفا برای دانشجویان ICDL  عصرشبکه)