آزمون های مربوط به مدارک بین المللی
دوره های بین المللی و تخصصی که توسط موسسات معتبر مطابق با استانداردهای بین المللی برگزار می گردند، دانش و توانمندی لازم را برای شرکت در آزمونهای بین المللی و کسب مدارک مربوطه فراهم می نمایند.
آزمونهای بین المللی فناوری اطلاعات در سراسر دنیا به عموما با استفاده از کامپیوتر یا Computer Based Testing(CBT) برگزار می گردند.
آزمونهای مبتنی بر کامپیوتر عموما به صورت تستی یک یا چند گزینه ای، شبیه ساز، Drop & Drag و ...بوده و در پایان آزمون قبولی یا عدم قبولی مشخص می گردد. این آزمونها توسط 2 مرکز برگزاری آزمون به نامهای VUE و Prometric در دنیا برگزار می گردند. برخی شرکتها نظیر سیسکو و مایکروسافت کلیه آزمونهای خود را با یکی از این دو ( نظیر VUE ) و برخی دیگر با هر دوی این مراکز برگزار می نمایند.
اکثر آزمونهای بین المللی نیر آزمونهای سیسکو و مایکروسافت مستقل از دوره بوده و در هر زمانی و در هر مرکزی و تنها با تکیه بر دانش فرد برگزار می گردند. در برخی آزمونهای خاص شرکت در دوره رسمی شرط لازم برای شرکت در آزمون می باشد.
در این راستا آموزشگاه مهندسی عصر شبکه با هدف ایجاد تسهیلات لازم و ایجاد انگیزه در دانشجویان برای کسب مدارک بین المللی مربوطه سالهاست که آزمونها را همه روزه و در شرایط کاملا استاندارد برگزار می نماید. مدارک توسط شرکت صاحب مدرک نظیر مایکروسافت برای شرکت کنندگان صادر می گردد.
آزمونهایی که در حال حاضر برگزار می گردند عبارتند از:

آزمونهایMCSE و MCITP
آزمونهایMCSD و MCPD
سایر آزمون های مایکروسافت
آزمونهای سیسکو

لطفا قبل از ثبت نام به موارد زیر توجه فرمایید:

  • جهت ثبت نام در آزمونهای بين المللی ارائه اسکن گذرنامه و کارت  لزاميست.
  • تاريخ و ساعت برگزاری آزمون کاملا دقيق بوده و قابل تغيير نمی باشد.
  • آزمونها در محل موسسه برگزار می گردند.
  • در صورت انجام مراحل Registration بين المللی ،آزمون به هيچ وجه قابل کنسل شدن نبوده و در صورت انصراف يا غيبت فرد در جلسه آزمون،هيچ وجهی مسترد نخواهد گرديد.
  • در آزمونهای شرکت مایکروسافت ارانه یک ایميل از شرکت مایکروسافت اعم از hotmail یا outlook یا msn الزامی میباشد.