نام: حسین

نام خانوادگی: دماوندی

متولد: 1366/06/30

 

تجارب  کاری :

نام ارگان

سمت

محل شرکت

توانیر

کارشناس شبکه

منطقه برق ونک

زیرساخت مخابرات

کارشناس شبکه

منطقه برق ولیعصر

آشنا نت

کارشناس شبکه

عباس آباد

رمیس

کارشناس شبکه

میدان فاطمی

 

 

پروژه های اجرایی :

وزارت جهاد کشاورزی

دانشگاه تریبت معلم کرج

ستاد مرکزی نوسازی ناوگان شهری

مرکز داده شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

 MPLS زیرساخت مخابرات

تحصیلات :

سال اخذ مدرک

دانشگاه

رشته

گرایش

مقطع تحصیلی

1391

 قزوین

مهندسی مخابرات

انتقال

لیسانس

 

 

مدارک تخصصی :

سال

نام مدرک

نام ارگان صادر کننده

1388

CCNA R&S

عصر شبکه

1389

CCNP R&S

عصر شبکه

1390

CCIE R&S

عصر شبکه

1391

CCNP Security

عصر شبکه

1389

MCSE 2003

عصر شبکه

1392

HP Server

رمیس