نام : خشایار     

نام خانوادگی : آبتین             

سوابق تحصیلی :
کارشناسی
مهندسی فناوری اطلاعات              دانشگاه علم و صنعت ایران

مدارک بین المللی :

Mikrotik Certified Trainer (Trainer)

Mikrotik,License TR0486

MikroTik Certified Network Associate (MTCNA)

Mikrotik,License 1308NA197

MikroTik Certified Routing Engineer (MTCRE)

Mikrotik,License 1403RE013

MikroTik Certified Wireless Engineer (MTCWE)

Mikrotik,License 1601WE024

MikroTik Certified Traffic Control Engineer (MTCTCE)

Mikrotik,License 1601TCE032

MikroTik Certified User Management Engineer (MTCUME)

Mikrotik,License 1601UME018

MikroTik Certified IPv6 Engineer(MTCIPv6E)
Certification DateAug 2017 – Present License 1708IPv6E9623

MikroTik Certified Inter-networking Engineer (MTCINE)
Certification DateAug 2017 – Present License 1708INE0092

Cisco

Cisco Certified Network Associate – Routing & Switching (CCNA)

Cisco,License Registration ID:296646165-Validation ID: 914956657

Cisco Certified Network Professional-300-101 Implementing Cisco IP Routing (CCNP)

Cisco,License Registration ID:298511295-Validation ID:479788675

Cisco Certified Network Professional-300-115 Implementing Cisco IP Switched Networks (CCNP)

Cisco,License Registration ID:298510832-Validation ID:831531899

CCIE Routing and Switching Written 400-101 v5.1
Certification DateSep 2017 – Present License Registration ID:322410109-Validation ID:466319179

CCIE Security 400-251
Certification DateNov 2017 – Present License Registration ID 324925382-Validation ID:93714318

Cisco Certified Network Professional-300-135 Troubleshooting and Maintaining Cisco IP Networks (CCNP)

Cisco,License Registration ID:296646166-Validation ID: 885977384

Certified Information Systems Security Professional (CISSP)

Certification Number: 554426

 

 

سوابق کاری :

 

 • کارشناس پشتیبانی فنی شاتل  شهریور 1389 – اردیبهشت 1391
 • کارشناس Collocation – Data Center  شاتل اردیبهشت 1391 – مهر 1391
 • کارشناس پشتیبانی فنی پیشگامان مهر 1391 – فروردین 1392
 • کارشناس NOC – Core  فروردین 1392 – بهمن 1394
 • سرپرست NOC-Backbone & Network Design Supervisor   بهمن 1394 – تا اکنون

برخی پروژه های انجام شده :

 • پروژه VoIP  سازمان فرودگاه های کشور با بیش از 2500DN – تغییر سانترال از carin 2000 به Voice Over IP Cisco  -اجرای پروژه CME Cisco  راه اندازی برای شبکه اعلام شده
 •  پروژه مخابرات استان یزد – راه اندازی روتر های ASR1002 – 3750-7600-7200VXR
 • و راه اندازی شبکه Switching  با دستگاه های 2960TSL -2960XTS -3750
 • راه اندازی و همکاری شبکه داخلی و اینترنت  سفارت کنیا تهران  و مشاوره IT  سفارت
 • راه اندازی شبکه شرکت مهندسین مشاور ایتسن
 • راه اندازی شبکه داخلی و اینترنت به همراه پشتیبانی و مشاوره مجموعه فروشگاه کوروش – ستاری
 • همکاری و مشاوره به بخش IT  سازمان بندر و کشتیرانی بخش بندر امام خمینی شهرستان ماهشهر