مشخصات فردی:

 • نام و نام خانوادگی : محسن ناظر ماسوله

مدارک تحصیلی :

 • لیسانس دانشگاه مهندسی آزاد اسلامی( کامپیوتر نرم افزار ) 

گواهینامه های تخصصی:

 • CCNA R&S                      عصر شبکه
 • CCNP R&S                      عصر شبکه
 • CCIE R&S                       عصر شبکه
 • CCNP Security                عصر شبکه
 • MCSA2003                      عصر شبکه
 • MCITP2008                     عصر شبکه
 • Vmware VCP6.0              عصر شبکه
 • MikroTik MTCNA              بین المللی
 • MikroTik MTCRE              بین المللی
 • MikroTik MTCWE             بین المللی

 

سوابق پروژه ای

 • مشارکت در راه اندازی شبکه WAN اداره زندانهای استان رشت
 • راه اندازی شبکه داخلی دانشگاه آزاد آیت الله آملی
 • راه اندازی دوربین های مدار بسته داشگاه آزاد قزوین
 • راه اندازی شبکه هنرستان دانش رایانه
 • راه اندازی شبکه داخلی داروخانه 29 فروردین

سوابق تدریس

 • تدریس در آموزشگاه عصر شبکه  از سال 1391 تاکنون
 • تدریس در آموزشگاه علم و رایانه نوین
 • تدریس در آموزشگاه مهندسی دانش رایانه
 • تدریس در آموزشگاه دانش دخت
 • آموزش پرسنل فنی شرکت قطعات خودرو عظام