علی اصغر آب نیکی
کارشناس مهندسی نرم افزار
 مطالعات و تحصیلات مرتبط با دوره های معتبر بین المللی در فیلد های مرتبط با روتینگ و سوییچینگ ، سرویس پروایدر ،دیتاسنتر و امنیت
 سابقه مشارکت در طراحی زیرساخت های Core IP/MPLS , DataCenter در ابعاد وسیع و استفاده از
تجهیزات Vendorهای مختلف … ,& cisco,f5,Fortinet,juniper,mikrotikبرای سرویس دهنده ها و اپراتورهای اصلی کشور
 سوابق آموزشی :
صدها ساعت ندریس دوره های پایه و پیشرفته شبکه در موسسات و سازمان ها ( CCNA , CCNP ):
مجتمع فنی تهران
موسسه آموزش عالی پویش قم
موسسه دانش
موسسه کاریار ارقام
دانشکده بقیه اله
شرکت فراز آسمان شبکه

مشارکت در پروژه های :
-  طراحی و توسعه زیرساخت مرکز داده اپراتور همراه اول به عنوان یکی از بزرگترین مراکز داده خاور میانه با تمرکز
بر روی طراحی مجدد زیرساخت های مبتنی بر تکنولوژِی های … & cisco , f5 , Fortinet  
-  شهرداری تهران ( طراحی مجدد شبکه داخلی مناطق  و ساختمان های تابعه – مشارکت در باز طراحی
مرکز داده
-  مرکز داده وزارت بهداشت – مشارکت در نگهداری – تحقیق و  توسعه
-  طراحی مرکز داده اینترنتی مرکز تحقیقات مخابرات ایران – یکی از بزرگترین مراکز داده اینترنتی خاورمیانه (
بیش از 500سرور ) با ارائه سرویس های مبتنی بر ابر و استفاده از زیر ساخت های اپن استک – میزبانی سرویس های
جستجو گر ملی پارسی جو – میزبانی پروژه بین المللی USOو ...
- دانشگاه غیر انتفاعی پویش – قم طراحی و اجرای شبکه داخلی – سایت اینترنت / مدیریت پروژه پیاده سازی سیستم
انتخاب واحد الکترونیکی مبتنی بر وب / راه اندازی آزمایشگاه سیستم عامل مبتنی بر پلتفرم های متن باز
- مدیریت بخش Core  یکی از شرکت های FCP  
- مشاوره به شرکت های مختلف سرویس پروایدر و اپراتور
- طراحی و اجرای دیتا سنتر اینترنتی مرکز تحقیقات مخابرات ایران برای میزبانی از انواع سرویس های ابری و موتور های
جستجو گر ملی

علاقمندی های پژوهشی :
- تحقیق و توسعه روی ارائه سرویس های مختلف مبتنی بر IPبه کاربران و مشتریان Data Center & Cloudبا
تمرکز روی تکنولوژی های مرتبط با XASSو معماری مبتنی بر … & / SDN , NFV , OpenStackبر اساس رویکرد شرکت
Cisco
- تحقیق و توسعه روی پروتکل BGPبا تمرکز بر نیاز های روز سرویس دهنده های بزرگ اینترنتی
- حضور در پروژه های طراحی شبکه های بزرگ به عنوان طراح
Service Provider , Data Center & Enterprise