منظور از مدرک MCSE یا همان مهندسی مایکروسافت  چیست ؟
MCSE یا همان Microsoft Certified System Engineer تنها مدرک شرکت مایکروسافت می باشد که در آن از واژه مهندسی ( Engineer ) استفاده شده است و دارندگان این مدرک به عنوان مهندس مایکروسافت تلقی می گردند.آخرین ورژن این مدرک MCSE 2003  می باشد.
از آنجایی که اطلاعات و اخبار مربوط به مدارک کمپانی های معتبر به صورت روزانه Update  می شوند لذا بر آن شدیم تا با قرار دادن لینک های مورد نیاز شما بهترین مراجع را با آخرین به روز رسانی ها در اختیار شما دوستان قرار دهیم.
منظور از مدرک MCITP یا همان مدرک متخصصین IT شرکت مایکروسافت چیست؟
این مدرک دارای 16 گرایش تخصصی در زمینه  IT  به صورت ذیل می باشد :

MCITP: Enterprise Desktop Support Technician 7
MCITP: Enterprise Desktop Administrator 7
MCITP: Consumer Support Technician
MCITP: Enterprise Support Technician
MCITP: Enterprise Administrator
MCITP: Server Administrator
MCITP: Windows Server 2008 R2, Virtualization Administrator
MCITP: Database Administrator 2008
MCITP: Database Developer 2008
MCITP: Business Intelligence Developer 2008
MCITP: Database Administrator
MCITP: Database Developer
MCITP: Business Intelligence Developer
MCITP: Enterprise Project Management with Microsoft Office Project Server 2007
MCITP: Enterprise Messaging Administrator 2010
MCITP: Enterprise Messaging Administrator

منظور از مدرک MCT چیست ؟
مدرک MCT یا همان Microsoft Certified Trainer بیانگر مهارت فرد در آموزش کلیه مدارک تخصصی شرکت مایکروسافت می باشد.