زمان شروع دوره :
دوم مرداد 1395

مدت دوره :
5روز
ساعت برگزاری :
9 الی 17
امکانات دوره :
Virtual Machine-1 با قابلیت تمرین کردن با ArcSight
2- همراه با پذیرائی کامل

 

روز اول :
ArcSight Security Solution

روز دوم ، سوم و چهارم و پنجم :
ArcSight ESM 6.x  Administrator And Analyst