آموزش میکروتیک، مهندسی کنترل ترافیک(MTCTCE  )
پیشنیاز‌های دوره : MTCNA  و پیشنهاد میشود دوره MTCRE گذرانده شود.

مدت زمان استاندارد دوره : ۳ روز
نتایج و اهداف دوره : این دوره یکی‌ از Advance  ترین و حرفه ای‌ترین دوره‌های Mikrotik می‌باشد ، در این دوره توضیحات کاملی در مورد Packet Flow Mikrotik داده میشود همچنین مباحث مربوط به NAT و Mangle به صورت کامل با مثل‌های کاملی توضیح داده میشود.
یکی‌ از مهم‌ترین اهداف این دوره آشنایی کامل با QOS بوده است ک در ۲ سطح ۱.Simple ۲.Advance تشریح میشود.
مباحث مربوط به DNS و DHCP Relay در این دوره توضیح داده میشود.
و همچنین Web-Proxy از مطلب همین دوره می‌باشد.
دوره مناسب برای : مهندسین شبکه ، تکنسین‌های با سابقه بالا ، و کارشناسان LAN

 

 

 

Mikrotik Training Certified Traffic Control Engineer (MTCTCE)

Packet flow diagram

•    Why this diagram is necessary?
•    Full overview of all things covered by diagram
•    Simple examples how packet travels through the diagram (routing, bridging, connection to router etc.) + LAB
•    More complex examples of diagram usage + LAB Firewall filter/nat/mangle

•    Connection tracking
•    Filter + LAB
o chains (default/custom)
o all rule "actions" covered
o most common rule "conditions" covered
•    NAT + LAB
o chains (default/custom)
o all rule "actions" covered
o most common rule "conditions" covered o NAT helpers
•    Mangle + LAB
o chains (default/custom)
o all rule "actions" covered
o most common rule "conditions" covered
•    Some complicated rule "conditions" covered
("advanced", "extra" tab) + LAB
•    uPNP

Quality of Service

o HTB
o HTB general information
o HTB implementation (queue tree) o HTB structure + LAB
o HTB Dual Limitation + LAB
o HTB priority + LAB
•    Burst + LAB
•    Queue types
o FIFO+LAB
o SFQ+LAB
o RED+LAB
o PCQ + several LABs o queue size + LAB
•    Simple queues + LAB

oHTB
o HTB general information
o HTB implementation (queue tree) o HTB structure + LAB
o HTB Dual Limitation + LAB
o HTB priority + LAB
•    Burst + LAB
•    Queue types
o FIFO+LAB
o SFQ+LAB
o RED+LAB
o PCQ + several LABs o queue size + LAB
•    Simple queues + LAB
•    Simple queue and queue tree interaction

DNS client/cache

•    Basic configuration + LAB
•    Static DNS Entry + LAB DHCP client/relay/server

•    DHCP communication analysis
•    DHCP-client identification/ configuration + LAB
•    DHCP server configuration: + LAB
o DHCP networks
o DHCP options (build-in and custom)
o IP Pool
o advanced DHCP
o DHCP relay configuration + LAB

DHCP client/relay/server

•    DHCP communication analysis
•    DHCP-client identification/ configuration + LAB
•    DHCP server configuration: + LAB
o DHCP networks
o DHCP options (build-in and custom)
o IP Pool
o advanced DHCP
o DHCP relay configuration + LAB

Web Proxy

•    Basic configuration
•    Proxy rule lists
o Access list + LAB
o Direct Access list + LAB o Cache list + LAB
•    Regular expression + LAB