آموزش میکروتیک، مهندسی کنترل ترافیک(MTCTCE  )
 

شرکت کنندگان در دوره MTCTCE :

در دوره آموزشیMTCTCE عموما کارشناسان ، مدیران فنی ، مهندسان شبکه میباشند که علاقه مند به آشنایی با کنترل ترافیک ، مباحث فایروالینگ ، مدیریت پهنای باند بصورت پیشرفته با استفاده از تجهیزات میکروتیک را دارند .

هزینه شهریه شامل آموزش ،و آزمون بین المللی میباشد .
فواید گذراندن دورهMTCTCE
آشنایی کلی و حرفه ایی با مباحث موجود در فایروال بصورت حرفه ایی ، جربان بسته های داده ، مدیریت بسیار حرفه ایی پهنای باند و سرویس ها متناسب با سرفصل های موجود در این دوره آموزش میباشد .و آشنایی افراد با چگونگی طراحی ، پیاده سازی ، عیب یابی و رفع عیب در سرویس ها و عملکرد آنها در شبکه های مبتنی بر میکروتیک میباشد .

پیشنیاز دورهMTCTCE گذراندن دوره MTCNA
 

خلاصه سر فصل دوره
دیاگرام مسیر بسته ها   Packet flow diagram
چرا به دیاگرام مسیر بسته ها نیاز دارم ؟
مروری کامل بر نمودارمسیر بسته ها
مثالی ساده در مورد چگونگی انتقال بسته در نمودار مربوطه   (routing, bridging, connection to router etc.) + LAB
مثال های پیچیده بیشتری در مورد استفاده از نمودار
بخش فایروال Firewall filter/nat/mangle
Connection tracking
Filter + LAB
chains (default/custom )
all rule "actions" covered
most common rule "conditions" covered
NAT + LAB
chains (default/custom)
all rule "actions" covered
most common rule "conditions" covered
NAT helpers
Mangle + LAB
chains (default/custom)
all rule "actions" covered
most common rule "conditions" covered
Some complicated rule "conditions" covered ("advanced", "extra" tab) + LAB
uPNP
بخش کنترول کیفیت در سرویس   Quality of Service
HTB
HTB general information
HTB implementation (queue tree)
HTB structure + LAB
HTB Dual Limitation + LAB
HTB priority + LAB
Burst + LAB
Queue types
FIFO + LAB
SFQ + LAB
RED + LAB
PCQ + several LABs
queue size + LAB
Simple queues + LAB
Simple queue and queue tree interaction
بخش DNS client/cache
Basic configuration + LAB
Static DNS Entry + LAB
بخش DHCP client/relay/server
DHCP communication analysis
DHCP-client identification/ configuration + LAB
DHCP server configuration: + LAB
DHCP networks
DHCP options (build-in and custom)
IP Pool
advanced DHCP
DHCP relay configuration + LAB
بخش Web Proxy
Basic configuration
Proxy rule lists
Access list + LAB
Direct Access list + LAB
Cache list + LAB
Regular expression + LAB