نام و نام خانوادگی : آرش قمبری
سال تولد : 1357

محل تولد :تهران

مدارک دانشگاهي:

مهندسی کامپیوتر سخت افزار دانشگاه آزاد قزوین

مدارک بین المللی :

Microsoft MCITP 2008

Microsoft Exchange Server

 

سوابق تدریس:

آموزشگاه آرينا  مدرس دوره های MCSE , MCITP 2008 , TMG , Exchange , Vmware

آموزشگاه علم و رایانه نوین مدرس دوره های MCSE , MCITP 2008 , TMG , Exchange , Vmware

آموزشگاه عصرشبکه مدرس دوره های MCSE , MCITP 2008 , TMG , Exchange , Vmware

 

سوابق کاری:

مسئول قسمت تعميرات رايانه و مسئول قسمت شبكه شركت نفت بهران 1387-1384

 مسئول تعميرات ، مدير شبكه و سرپرست واحد IT شركت نفت پاسارگاد 1388-1384

مشاور شبكه در شركت كانرود سازه 1390-1387

طراح و مجری سرویسهای شبکه در شرکت شرکت ساختمانی و راهبری ملت 1388

طراح و مجری سرویسهای شبکه در شرکت پاکسان 1390

 مشاور و مجری طرح ارتقاع Active Directory نگارش 2000 به 2003 1390

مشاور و مجری سرویسهای شبکه در پژوهشکده جهاد کشاورزی 1390-1389

مشاور و مجری سرویسهای شبکه و مدیر سرویسهای زیرساخت شبکه در شرکت گلدایران مشغول فعالیت