نام و نام خانوادگی : جلیل ایرجی

سال و محل تولد : 19/12/1342  خوی

مدرک تحصیلی : مهندسی کامپیوتر- نرم افزار

محل تحصیل : دانشگاه علم و صنعت ایران

سوابق آموزشی :

 • تدریس علوم کامپیوتر از سال 1368 تاکنون
 • سرگروه کامپیوتر مجتمع آموزشی امیربهادر (1372-1368)
 • اخذ مجوز تأسیس آموزشگاه کامپیوتر از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور(1372)
 • تأسیس آموزشگاه کامپیوتر دانش رایانه (1383-1373)
 • داور گروه کامپیوتر جشنواره خوارزمی (1374)
 • عضو کمیته تدوین استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای (1375)
 • بازرس انجمن تخصصی آموزشگاههای رایانه شهرتهران (1385-1380)
 • تأسیس هنرستان کامپیوتر غیرانتفاعی (1393-1383)
 • مسئول بخش مدیران هنرستانهای کاردانش منطقه 2 (1392-1384)
 • تدریس مهارتهای هفتگانه آموزش کارکنان دولت (1393-1384)
 • سرگروه گروههای آموزشی کامپیوتر آموزش و پرورش منطقه 2 (1386-1385)
 • تدریس دوره تربیت هنرآموز  (در رشته برنامه نویسی) هنرستانها ی منطقه 2 (1386 تا کنون)
 • عضو کمیته پژوهش اداره آموزش و پرورش منطقه 2 (1390-1389)

مهارت در تدریس (به ترتیب) دوره های :

 •  مهارت های هفتگانه ICDL
 •  برنامه نویسی Visual Basic
 •  برنامه نویسی Visual C#
 • نرم افزار Photo Shop
 •  Network +
 • تولید محتوا