نام و نام خانوادگی : سام میرزاقرچه
سال تولد : 1359

محل تولد : گچساران

مدارک دانشگاهي:

مهندسی الکترونیک دانشگاه آزاد سال 1384

مدارک بین المللی :

CCNA
MikroTik : MTCNA – MTCRE - MTCWE - MTCTCE  - MTCINE - MTCUME
MikroTik Trainer
TR0185

سوابق تدریس:

موسسه روشنگران ارتباطات تدریس دوره های : MTCNA,MTCERE,MTCWE,MTCUME,MTCTCE,MTCINE,CCNA

موسسه فن آوری اطلاعات آرمان نت تدریس دوره های : MTCNA,MTCERE,MTCWE,MTCUME,MTCTCE,MTCINE CCNA

موسسه سازه ارتباط سدید تدریس دوره های : MTCNA,MTCERE,MTCWE, CCNA  

موسسه  هدایت الکترونیک  تدریس دوره های : MTCNA,MTCERE,MTCWE, CCNA  

موسسه  کامپیوتر مهر تدریس دوره های : MTCNA,MTCERE,MTCWE, CCNA  

شرکت ملی نفت و گاز و بهره برداری گچسارن تدریس دوره های : MTCNA,MTCERE,MTCWE, CCNA  

سوابق کاری:

 شركت فناوري اطلاعات آرمان نت - مدير گروه طراحي وب و مدير پشتيباني دامنه و هاست
شركت فناوري اطلاعات آرمان نت - مشاور فناوري اطلاعات و مدير پروژه شبكه IP Telephony
شركت فن آوری اطلاعات ارمان نت - راه اندازي شبكه Active و راه اندازي Accounting اینترنت
شركت فن آوری اطلاعات ارمان نت - راه اندازي شبكه ADSL و راه اندازيWireless  اینترنت
دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران - طراحي و اجراي دیتا سنتر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران - طراحي و اجراي كليه لايه ها ي شبكه و انتقال Server Farm و End User ها از شبکه Native به Vlan  بدون Downtime
شرکت ساره ارتباط ماتریس - طراحي و مشاوره شبكه كامپيوتري و شبكه IP Telephony در پروژه انتقال
شرکت ساره ارتباط ماتریس - طراحي و مشاوره و اجراء در لایه CORE ( BGP – OSPF)
وزارت كشور جمهوري اسلامي ايران فرمانداری شهرستان گچساران- عضو تيم طراحي شبكه ستاد وزارتخانه و اينترانت وزارتخانه و استانداري ها و ستاد انتخاباتی ریاست جمهوری در شهرستان گچساران
شركت هدایت الکترونیک - راه اندازي شبكه Tuning ، Collapsed Core  لایه Access شبكه و راه اندازي Dynamic Vlanning با استفاده از Cisco URT
فرمانداری شهرستان گچساران - عضو تيم طراحي شبكه WAN و LAN استانداري ، ارتباط با فرمانداري ها و وزارت كشور
ایران خودرو شماره 2703 - طراحي شبكه و امنيت شبكه
شركت روشنگران ارتباطات :  راه اندازي ارتباط به صورت  Fully Redundant  در WAN