نام و نام خانوادگی: میثم پاشنگ

تحصیلات دانشگاهی:

لیسانس کامپیوتر سخت افزار-آزاد

 

مدارک بین المللی :

ZTE ZXR10 (Routers, Switches and BRAS) Level 3

ZTE ZXDSL (DSLAM) Level 3

ZTE ZXCTN (Packet transport Network = PTN) Level 3

(ZTE ZXA10 Level 2 (access equipment

MCSE Security 2003

CCNA Asreh shabakeh

CCNP Asreh shabakeh

CCIE R&S Asreh Shabakeh

 

سوابق کاری:

-          کارشناس شبکه شرکت کشتی سازی فراساحل ISOICO -          کارشناس شبکه شرکت امرسان -          مدیر شبکه شرکت LG -          سرپرست بخش IP MPLS شرکت ZTE Corporation : 1-      پروژه IP MPLS  استان ایلام 2-      پروژه IP MPLS استان چهار محال و بختیاری 3-      پروژه IP MPLS استان یزد 4-      پروژه IP MPLS استان آذربایجان غربی 5-      پروژه IP MPLS استان مازندران 6-      پروژه IP MPLS  استان قزوین 7-      پروژه Access  استان قزوین 8-      پروژه Access  استان اصفهان 9-      پروژه NGN  استان کرمان 10-  پروژه SMS  همراه اول 11-  پروژه IMS استان فارس 12-  پروژIP MPLS (ZTE Part )  Roll out  در اپراتور 3G  رایتل 13-  پروژه نگهداری  IP MPLS دراپراتور 3G  رایتل 14-  پروژه IT ZTE Soft در اپراتور 3G  رایتل 15-  پروژه طرح امنیتی مخابرات ایران 16-  پروژه VCS  در سازمان بسیج کشور  

 

سوابق آموزشی:

-          مدرس بین المللی ZTE University در ایران