نام و نام خانوادگی : پیام خسروی

سال تولد : 1359

محل تولد : تهران

تحصیلات دانشگاهی :

مهندسی کامپیوتر – سخت افزار دانشگاه آزاد تهران مرکز           1383- 1378

 

مدارک بین المللی :

CCNA Certified

CCNP – Routing & Switching 

 

سوابق تدریس:

 • تدریس دوره Cvoice جهت آموزش کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست
 • آموزش Elastix –Asterisk جهت آموزش کارشناسان شرکت های پست
 • مدرس دوره CCNA  در آموزشگاه نوآوران IT در استان سمنان
 • آموزش دوره CCNA Voice و Cvoice جهت کارشناسان صنایع مخابرات ایران
 • آموزش دوره Elastix جهت آموزش کارشناسان پتروشیمی اراک

 

سوابق پروژه های اجرایی:

 • طراحی ، نصب و راه اندازی سیستم تلفنی Elastix برای 15 شرکت پستی در سراسر کشور
 • نصب و راه اندازی سیستم تلفنی VoIP برای سازمان حفاظت محیط زیست در سراسر کشور
 • نصب و راه اندازی Fax Server با استفاده از نرم افزار Elastix برای شرکت پتروشیمی اراک
 • راه اندازی Contact Center شرکت بیمه دی
 • برقراری ارتباط تلفنی شرکت های زیر مجموعه صنایع مخابرات ایران به صورت Voice over IP و با تجهیزات سیسکو
 • ارتقاء نرم افزار Call Manager وزارت نیرو