ویدئو - آموزشگاه مهندسی عصر شبکه Back to Top

شماره تماس : 88735845         کانال تلگرام

ویدئو

تب برنامه دوره ها

 
نام دوره نام استاد مدت دوره (ساعت) ایام برگزاری تاریخ شروع ساعت برگزاری مبلغ سرمایه گزاری (ریال) مجازی (ریال) ثبت نام

Network +
MCSA 2012

اطلاعات بیشتر

مهندس بیات فر

200 5شنبه بعداز ظهر
جمعه صبح
نیمه اول اردیبهشت 17:30 الی 21 26/000/000 20/000/000 ثبت نام

Network +
MCSA 2012

اطلاعات بیشتر

مهندس داعی

200 یکشنبه - سه شنبه خردادماه 9 الی 14 26/000/000 20/000/000 ثبت نام

Network +
MCSA 2012

اطلاعات بیشتر

مهندس بیات فر

200 5شنبه صبح
جمعه بعد از ظهر
تیرماه 14 الی 19
9 الی 14
26/000/000 20/000/000 ثبت نام

Network +
MCSA 2012

اطلاعات بیشتر

مهندس بیات فر

200 شنبه - دوشنبه مردادماه 9 الی 14 26/000/000 20/000/000 ثبت نام
نام دوره نام استاد مدت دوره (ساعت)  ساعت و روز برگزاری تاریخ شروع شهریه دوره حضوری  (ریال) شهریه دوره  با تخفیف (ریال) ثبت نام

CCNA R&S V.3 ICND1

اطلاعات بیشتر

مهندس ناظر 50

پنجشنبه بعد از ظهر

15 الی 20

نیمه اول اردیبهشت 8/000/000 7/000/000 ثبت نام

CCNA R&S V.3 ICND1

اطلاعات بیشتر

مهندس دماوندی 50

جمعه صبح

9 الی 14

نیمه اول اردیبهشت 8/000/000 7/000/000 ثبت نام

CCNA R&S V.3 ICND1

اطلاعات بیشتر

مهندس ناظر 50

شنبه - دوشنبه

18 الی 21

خردادماه 8/000/000 7/000/000 ثبت نام

CCNA R&S V.3 ICND1

اطلاعات بیشتر

مهندس ناظر 50

یکشنبه سه شنبه

18 الی 21

تیرماه 8/000/000 7/000/000 ثبت نام

CCNA R&S V.3 ICND1

اطلاعات بیشتر

مهندس دماوندی 50

جمعه بعد از ظهر

15 الی 20

خردادماه 8/000/000 7/000/000 ثبت نام

CCNA R&S V.3 ICND2

اطلاعات بیشتر

مهندس پاشنگ

70

پنجشنبه بعد از ظهر

15 الی 20

اواخر اردیبهشت 12/000/000 11/000/000 ثبت نام

CCNA R&S V.3 ICND2

اطلاعات بیشتر

مهندس خطیبی 70

جمعه صبح

9 الی 14

اردیبهشت 12/000/000 11/000/000 ثبت نام

CCNP R&S&T

اطلاعات بیشتر

مهندس خطیبی 120

جمعه صبح

9 الی 14

اواخر اردیبهشت 28/000/000 --- ثبت نام

CCDA

اطلاعات بیشتر

مهندس باقریان 50

پنجشنبه صبح

9 الی 14

خردادماه 12/000/000 --- ثبت نام

CCNA Data Center

اطلاعات بیشتر

مهندس آبنیکی 50

یکشنبه - سه شنبه

18 الی 21

خردادماه 11/000/000 --- ثبت نام

CCNA Security

اطلاعات بیشتر

مهندس خطیبی 50

چهارشنبه

18 الی 21

خردادماه 12/000/000 --- ثبت نام

 

 
نام دوره نام استاد مدت دوره (ساعت) ایام برگزاری ساعت برگزاری مبلغ سرمایه گزاری (ریال) ثبت نام

VSAT مقدماتی

اطلاعات بیشتر

مهندس اعلم 30 جمعه 9 الی 14 15/000/000 ثبت نام

VSAT پیشرفته

اطلاعات بیشتر

مهندس اعلم 30 جمعه 15 الی 20 15/000/000 ثبت نام

آموزش ارتباطات تلفنی ZYCO
ZCSP

اطلاعات بیشتر

مهندس تابش // نگینی 12 .... .... .... ثبت نام

آموزش ارتباطات تلفنی ZYCO
ZCIA

اطلاعات بیشتر

مهندس تابش // نگینی 12 .... .... .... ثبت نام
 
نام دوره مدرس بین المللی مدت دوره (ساعت) ایام برگزاری تاریخ شروع ساعت برگزاری مبلغ سرمایه گزاری (ریال) شهریه با تخفیف
(ريال)
ثبت نام

MTCRCE
MTCUME
همراه با امتحان بین المللی

اطلاعات بیشتر

مهندس آبتین 50 بوت کمپ 11 الی 15 خرداد 9 الی 19 15/000/000 12/000/000 ثبت نام

MTCNA
همراه با امتحان بین المللی

اطلاعات بیشتر

 

مهندس آبتین 3 روز بوت کمپ 16 الی 18 خرداد 9 الی 19 7/000/000 5/500/000 ثبت نام
 
نام دوره نام استاد مدت دوره (ساعت) ایام برگزاری تاریخ شروع ساعت برگزاری مبلغ سرمایه گزاری (ریال) ثبت نام

VMware

اطلاعات بیشتر

مهندس داعی 50 چهارشنبه ها اردیبهشت 17-21

13/000/000

ثبت نام

VMware

اطلاعات بیشتر
مهندس داعی 50 دوشنبه ها خرداد 17-21

13/000/000

ثبت نام