نام دوره آموزشی
CCNP R&S&T
نام استاد
 مهندس پاشنگ
مدت دوره
(ساعت)

120
ایام برگزاری
 پنجشنبه
9-14
تاریخ شروع
آذر94
شهریه(ریال)28/000/000
 
نام دوره آموزشی
MCITP
نام استاد
مهندس بیات فر
مدت دوره
(ساعت)

120
ایام برگزاری
پنجشنبه-جمعه
صبح و بعد ظهر
تاریخ شروع
آذر94
شهریه(ریال)18/000/000
 
نام دوره آموزشی
Vmware-Vcp6
نام استاد
مهندس داعی
مدت دوره
(ساعت)

50
ایام برگزاری
چهارشنبه

17:30-21:30
تاریخ شروع
آذر94
شهریه(ریال)12/000/000