از جمله نقاط تمایز و برنامه های ویژه این دوره ها:

عصر شبکه مبتکر دوره های فشرده نوروزی بوده و دارای تجربه 14 ساله در برگزاری دوره های بوت کمپ می باشد
استفاده از اساتید مجرب و حرفه ای برای این دوره ها ی آموزشی
استفاده از لابراتورهای تخصصی و حرفه ایی  
ارائه فیلم آموزشی  کلاس به دانشجو  در پایان هر جلسه
همراه با بسته کامل پذیرایی در هر روز

 

 

 

 

مشاوره و ثبت نام 02188735845