ثبت نام - آموزشگاه مهندسی عصر شبکه Back to Top

شماره تماس : 88735845         کانال تلگرام

Page 1 of 2

فرم ثبت نام دوره ها

نام و نام خانوادگی(*)
نام خانوادگی را وارد کنید

نام و نام خانوادگی را وارد کنید

ایمیل(*)
ایمیل نادرست است یا چنین ایمیلی وجود ندارد

ایمیل را به درستی وارد کنید

شماره تماس ثابت(*)
شماره تماس ثابت را وارد کنید

شماره تماس ثابت را وارد کنید

شماره تماس همراه(*)
شماره تماس همراه را وارد کنید

شماره تماس همراه را وارد کنید

دوره های مجازی (LMS)
Invalid Input

لطفا یک مورد از دوره ها را برای ثبت نام انتخاب کنید

دوره های حضوری
انتخاب حداقل یک دوره ضروری می باشد

لطفا یک مورد از دوره ها را برای ثبت نام انتخاب کنید

توضیحات

 
شماره پرداخت
شماره پرداخت اشتباه است

درصورت پرداخت مبلغ جهت دوره ها لطفا شماره پرداخت را وارد کنید

نام پرداخت کننده

نام بانک پرداخت کننده

اسکن رسید پرداختی(*)
لطفا فایل اسکن را درست آپلود کنید

اسکن رسید پرداختی در صورت پرداخت

کد امنیتی(*)
کد امنیتی کد امنیتی را درست وارد کنید

تب برنامه دوره ها

.
نام دوره پیشنیاز نام استاد مدت دوره (ساعت)  ساعت و روز برگزاری تاریخ شروع شهریه (ریال) شهریه دوره  با احتساب تخفیف (ریال) ثبت نام

MCSA 2012

اطلاعات بیشتر

ارائه فیلم رایگان
Network+
... 120 9 الی 19 3 الی 15 فروردین 15/000/000 12/000/000 ثبت نام
همراه با پکیج پذیرایی ناهار و 2 میان وعده                

CCNA R&S New v.3

اطلاعات بیشتر
همراه با پکیج پذیرایی ناهار و 2 میان وعده

ارائه فیلم رایگان
Network+
... 90 9 الی 17 3 الی 12 فروردین 12/000/000 9/990/000 ثبت نام
CCNP R&S&T
اطلاعات بیشتر
CCNA R&S ... 120 9 الی 19 3 الی 15 فروردین 28/000/000 20/000/000 ثبت نام

MikroTik (MTCUME-MTCTCE)
به همراه امتحان بین المللی

همراه با پکیج پذیرایی ناهار و 2 میان وعده

Network+ ... 50 9 الی 19 3 الی 7 فروردین 13/500/000 11/000/000 ثبت نام

MikroTik (MTCNA-MTCRE)
به همراه امتحان بین المللی

همراه با پکیج پذیرایی ناهار و 2 میان وعده

Network+ ... 50 9 الی 19 8 الی 12 فروردین 13/500/000 11/000/000 ثبت نام
آموزش Voip زایکو  ZCSP & ZCIA
به همراه امتحان بین المللی
CCNA R&S ... 40 9 الی 17 ... 9/000/000 ... ثبت نام