در تولید پکیج آموزش CCNA مهندس شاهی مشاهده شده در بعضی از DVDها چهار قسمت از مبحث TCP-IP Layers به خوبی رایت نگردیده همواره می توانید قسمت های دچار مشکل را از لینک های ذیل دانلود فرمائید :

 

راهنمای فعال سازی DVD را می توانید با کلیک بر روی تصویر پائین دانلود کنید