ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تخفیفـات ویــژه عصـــر شبکــه در

جمعـــــه سیـــاه

 

 

شهریه دوره مربوطه را به شماره کارت زیر واریز نمائید :

6274121179074570 بانک اقتصاد نوین بنام آقای مهدی برآسود واریز نمائید

لطفا پس از واریز تصویر فیش واریزی را به شماره 09332103602 ارسال فرمائید

 

ما در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

                                

 

شماره تماس : 88735845

 

 

شهریه دوره مربوطه را به شماره کارت زیر واریز نمائید : 6274121179074570 بانک اقتصاد نوین بنام آقای مهدی برآسود واریز نمائید لطفا پس از واریز تصویر فیش واریزی را به شماره 09332103602 ارسال فرمائید