A S R E S H A B A K E H

Loading

قرارداد هوشمند (smart contract) چیست و چگونه کار می‌کند؟

قراردادهای هوشمند یکی از بی‌شمار انقلاب‌های فناورانه است که در چند دهه اخیر شاهد آن هستیم. از این مفهوم چه می‌دانید؟ آیا قراردادهای هوشمند می‌توانند تمامی مفاهیم حقوقی، سیاسی و اجتماعی حاضر را تغییر د...