A S R E S H A B A K E H

Loading

مدارک مایکروسافت یکی از مهمترین مدارک در زمینه مدیریت  شبکه های محلی بوده و امروزه فرض تمام مهندسین شبکه براین اساس است که متخصصین IT به صورت پیش فرض  از این دانش برخودار می باشند.

اهداف این دوره :

این مدرک به افراد توانائی مدیریت شبکه های مبتنی بر سرور ۲۰۱۶ مایکروسافت را می دهد

مزایای دوره:
آشنایی و مدیریت  سرور های مبتنی بر Server 2016
تسلط بر سرویس های مختلف Server 2016

مشاغل دوره:
مدیران شبکه  ،  مهندسین شبکه  ،  مسئولین پشتیبانی شبکه  ،  تکنسین های شبکه ، مشاورین   و   مدیران سیستم های شبکه
کلیه علاقه مندان به مباحث شبکه  

فهرست دروس ارایه شده در MCSA 2016 :

(70-698) Installing and Configuring Windows 10

محتوای این درس جهت آشنایی علاقمندان با سیستم عامل کلاینت و ویژگی های ارایه شده در آن در سرفصل آموزشی دوره MCSA 2016 گنجانده شده است و در ساختار بین المللی دوره، پیش نیاز برای شرکت در این دوره می باشد.

(70-740) Installation, Storage and Compute with windows server 2016
(70-741) Networking with Windows Server 2016
(70-742) Identity with Windows Server 2016